Cont nou
Pagina curenta: Prima Pagina | p_prezentare_portofolii_private_legal
  Portofolii private

Potrivit legislatiei in vigoare (Instructiunea nr. 8/2012 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara sau ASF), Patria Fonduri este obligata sa obtina informatii relevante de la investitori in scopul de a efectua o evaluare adecvata a intrumentelor financiare ce vor fi incluse in portofoliul privat al investitorului respectiv. Vom folosi datele furnizate de catre tine (precum situatia personala, cunostintele si experienta, situatia financiara, obiectivele de investitii, apetenta la risc) intr-un proces de evaluare a adecvarii investitiilor astfel incat solutia particulara aleasa sa se potriveasca nevoilor tale.

Patria Fonduri este autorizata sa desfasoare activitatea de administrare a investitiilor conform deciziei ASF nr. 2342/07.03.2014.

SAI Patria Asset Management SA are ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. (denumite si fonduri deschise de investititii) stabilite in Romania sau in alt stat membru. Pe langa administrarea de fonduri deschise de investitii, societatea noastra poate administra, sub conditia autorizarii ASF, si alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.), denumite si fonduri inchise de investitii, pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudentiale. SAI mai desfasoara si urmatoarele activitati:

Activitati secundare:
  1. Administrarea portofoliilor individuale de investitii, inclusiv a celor detinute de catre fondurile de pensii, pe baza discretionara, conform mandatelor date de investitori, in cazul in care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2. alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004.
  2. servicii conexe:
    1. consultanta de investitii privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;
    2. activitatea de pastrare si administrare legata de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv.
Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se refera cel putin la: a) administrarea investitiilor; b) desfasurarea de activitati privind:1. servicii juridice si de contabilitate aferente administrarii de portofolii; 2. cererile de informare ale clientilor; 3. evaluarea portofoliului si determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale; 4. monitorizarea conformitatii cu reglementarile in vigoare; 5. mentinerea unui registru al detinatorilor de titluri de participare; 6. distributia veniturilor; 7. emiterea si rascumpararea titlurilor de participare; 8. tinerea evidentelor; c) marketing si distributie.

De asemenea, SAI Patria Asset Management SA este membra a Fondului de Compensare a Investitorilor. Datele de contact ale Fondului de Compensare a Investitorilor SA (CUI 18005590) sunt: B-dul CAROL I nr. 34-36, etaj 3, cam. 1-2, cod postal 020922, sector 2, Bucuresti. Tel: 4021 315 73 48; Fax: 4021 315 73 40, e-mail: office@fond-fci.ro. Detalii complete despre fond se gasesc pe pagina oficiala a acestuia, www.fond-fci.ro. Fondul, autorizat de ASF, are drept scop compensarea investitorilor, in conditiile reglementarilor legale in vigoare, in situatia incapacitatii membrilor FCI de a returna sumele sau instrumentele financiare apartinand investitorilor si detinute de membri cu ocazia presatarii de servicii de investitii financiare. Informatiile cerute spre publicare conform reglementarilor privind adecvarea capitalurilor sunt disponibile publicului spre consultare la sediul social al companiei.

Informatii decizii de autorizare si numere de inscriere in registrul CNVM pentru fondurile noastre