Patria Investments SA

Patria Investments SA (fostă SAI Patria Asset Management SA), identificată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/20560/2005, cod unic de înregistrare RO18195622, s-a retras de pe piața de capital ca urmare a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor companiei.

Activitatea de administrare a fondurilor de investii a fost întreruptă începând cu data de 19 octombrie 2017. Compania a solicitat și a obținut retragerea autorizației de funcționare de la ASF prin decizia nr. 1671 din data de 23.11.2017.

Societatea a solicitat și a obținut de asemenea retragerea autorizației pentru fondurile iFond Acțiuni și iFond Conservator, care au fost radiate din registrul ASF prin deciziile nr. 1501 și respectiv 1502 din data de 19.10.2017. Lichidatorul fondului iFond Acțiuni este firma 3B Expert Audit SRL cu sediul în București, Stradă Aurel Vlaicu, nr. 114, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/6669/1998, C.U.I.: 10767770.

Sumele de numerar rezultate din lichidarea fondurilor închise de investiții iFond Financial România și respectiv iFond Gold care nu au fost ridicate de investitori în perioadă de răscumpărare au fost transferate automat în conturi speciale deschise la BRD-Groupe Societé Generale. Clienții care dețineau unități de fond la data scadenței fondului iFond Financial România (20.08.2015), respectiv data de 09.12.2015 pentru fondul iFond Gold și nu și-au ridicat banii în perioadă de răscumpărare sau ulterior acestei perioade se pot prezența la orice unitate a BRD-Groupe Societé Generale cu documentele de identificare aferente și vor cere sumele ce li se cuvin.

Prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2010 și 2013 distribuite de către FII iFond Financial România.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Patria Investments S.A (fostă SAI Patria Asset Management S.A) din data de 12.01.2018 a aprobat prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2010 stabilite prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 26.04.2011 și prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2013 stabilite prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 25.04.2014, neridicate până la data de 11.01.2018 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.

Informații suplimentare

Informații suplimentare pot fi cerute la adresa de email office@patriafonduri.ro.

Vă mulțumim pentru buna colaborare desfașurată și vă urăm succes în activitatea de investiții viitoare.