Cont nou
Pagina curenta: Prima Pagina | Informatii Investitori
  Informatii pentru investitori
SAI Patria Asset Management SA este autorizata de CNVM (actuala ASF) ca societate de administrare a investitiilor prin Decizia nr. 661/14.03.2006 si este inscrisa in Registrul ASF sub numarul PJR05SAIR/400020 din 14.03.2006, inregistrata la ORCTB sub nr. J40/20560/2005, CUI 18195622, cu sediul social in Bucuresti, GlobalWorth Plaza, Strada Pipera, nr. 42, etaj 7, camerele 6 si 8, Sector 2, avand durata de functionare nelimitata.

Capitalul social subscris si varsat este de 1.155.000 Lei, autorizat prin decizia CNVM nr 173/22.02.2011. Acesta este impartit in 1.155.000 actiuni nominative dematerializate cu valoarea nominala de 1 leu fiecare. Capitalul social subscris a fost varsat integral la data constituirii societatii. Actionarul principal al companiei, cu o detinere de 1.154.999 de actiuni este Patria Bank SA, www.patriabank.ro.

SAI Patria Asset Management SA are ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite in Romania sau in alt stat membru. Pe langa administrarea O.P.C.V.M. stabilite in Romania sau in alt stat membru, S.A.I. poate administra, sub conditia autorizarii ASF, si fonduri de investitii alternative, F.I.A. (denumite anterior A.O.P.C.), pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudentiale. Prin exceptie de la cele mentionate mai sus, SAI desfasoara, pe langa administrarea de organisme de plasament colectiv, si urmatoarele activitati:

Activitati secundare:
  1. Administrarea portofoliilor individuale de investitii, inclusiv a celor detinute de catre fondurile de pensii, pe baza discretionara, conform mandatelor date de investitori, in cazul in care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2. alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004.
  2. servicii conexe:
    1. consultanta de investitii privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;
    2. activitatea de pastrare si administrare legata de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv.
Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se refera cel putin la: a) administrarea investitiilor; b) desfasurarea de activitati privind:1. servicii juridice si de contabilitate aferente administrarii de portofolii; 2. cererile de informare ale clientilor; 3. evaluarea portofoliului si determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale; 4. monitorizarea conformitatii cu reglementarile in vigoare; 5. mentinerea unui registru al detinatorilor de titluri de participare; 6. distributia veniturilor; 7. emiterea si rascumpararea titlurilor de participare; 8. tinerea evidentelor; c) marketing si distributie.


Fondurile administrate de companie sunt prezentate in continuare:
  • Fondul Deschis de Investitii iFond Conservator este autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (actuala Autoritatea de Supraveghere Financiara) prin Decizia nr.227/16.02.2010 si inscris in Registrul ASF sub nr. CSC06FDIR/400062, face parte din categoria Organismeleor de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare si efectueaza plasamente in in depozite bancare, certificate de depozit si titluri de stat. Fondul atrage in mod public resurse financiare de la persoane fizice si juridice printr-o oferta publica continua si care se supune regulilor de prudentialitate si conduita cuprinse in Legea 297/2004 si in reglementarile ASF aplicabile.
  • Fondul Deschis de Investitii iFond Actiuni este autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr 395/18.03.2010 si inscris in Registrul ASF sub nr.CSC06FDIR/400063 , face parte din categoria Organismeleor de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare si efectueaza plasamente in actiuni. Fondul atrage in mod public resurse financiare de la persoane fizice si juridice printr-o oferta publica continua si care se supune regulilor de prudentialitate si conduita cuprinse in Legea 297/2004 si in reglementarile ASF aplicabile.

Patria Fonduri este autorizata sa desfasoare activitatea de administrare a investitiilor conform deciziei ASF nr. 2342/07.03.2014. Pentru a afla mai multe despre administrarea portofoliilor private de investitii va invitam sa studiati documentul de prezentare al SAI Patria Asset Management.

SAI Patria Asset Management SA a purtat din anul 2005 pana in ianuarie 2010 denumirea de SAI Investica Asset Management SA, iar pana la data de 31.01.2017, societatea era denumita SAI Intercapital Investment Management SA. Modificarea denumirii companiei in SAI Patria Asset Management SA, a componentei Consiliului de Administratie, in urma preluarii de catre Patria Bank SA, au fost autorizate de catre ASF CNVM prin Deciziile nr. 194 din data de 21.12.2016 si Deciziile nr. 8, respectiv nr. 9 din 12.01.2017. Autoritatea de reglementare a activitatii Patria Asset Management este Autoritatea de Supraveghere Financiara - date de contact: Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti , telefon 021.326.68.74, www.asfro.ro, office@asfromania.ro.

Pagini de Internet Utile, conform Dispunerii de masuri nr: 8/11.03.2010 a CNVM

Desi toate eforturile au fost depuse pentru prezentarea unor informatii corecte si complete, Patria Asset Management si autorii siteului nu garanteaza pentru corectitudinea si completitudinea informatiilor de pe siteul www.patriafonduri.ro. Daca sesizati orice erori sau inadvertente, va rugam sa ne contactati pentru a le corecta. Patria Asset Management si autorii siteului nu pot fi facuti raspunzatori pentru rezultatele utilizarii informatiilor de pe siteul web al companiei. Disponibilitatea siteului si serviciilor web ale Patria Asset Management, incluzand timp si caracteristici de raspuns sau acces, poate varia in functie de parametrii de incarcare ai legaturii internet dintre utilizator si siteuri. Investitiile financiare implica si riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori.
Informatii decizii de autorizare si numere de inscriere in registrul CNVM pentru fondurile noastre