Patria Investments SA

Patria Investments SA (fostă SAI Patria Asset Management SA), identificată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/20560/2005, cod unic de înregistrare RO18195622, s-a retras de pe piața de capital ca urmare a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor companiei.

Activitatea de administrare a fondurilor de investii a fost întreruptă începând cu data de 19 octombrie 2017. Compania a solicitat și a obținut retragerea autorizației de funcționare de la ASF prin decizia nr. 1671 din data de 23.11.2017.

Societatea a solicitat și a obținut de asemenea retragerea autorizației pentru fondurile iFond Acțiuni și iFond Conservator, care au fost radiate din registrul ASF prin deciziile nr. 1501 și respectiv 1502 din data de 19.10.2017. Lichidatorul fondului iFond Acțiuni este firma 3B Expert Audit SRL cu sediul în București, Stradă Aurel Vlaicu, nr. 114, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/6669/1998, C.U.I.: 10767770.

Prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2010 și 2013 distribuite de către FII iFond Financial România.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Patria Investments S.A (fostă SAI Patria Asset Management S.A) din data de 12.01.2018 a aprobat prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2010 stabilite prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 26.04.2011 și prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2013 stabilite prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 25.04.2014, neridicate până la data de 11.01.2018 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.

Lichidarea societății

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Patria Investements SA A (fostă SĂI Patria Asset Management S.A) din data de 12.01.2018 a aprobat dizolvarea anticipată a societății, urmată de lichidarea voluntară conform art.227, lit.d), art.233 și art.252 din Legea 31/1990, respectiv numirea ca lichidator al societății Cabinet Individual de Insolvență Badiu Anișoara Adriana, membru UNPIR 1B0363/1999, cod unic de înregistrare 31282777.

Sumele de numerar rezultate din lichidarea fondurilor închise de investiții iFond Financial România și iFond Gold care nu au fost ridicate de investitori în perioada de răscumpărare au fost transferate automat în conturi speciale deschise la lichidatorul societății Cabinet Individual de Insolvență Badiu Anișoara Adriana.

Investitorii care dețineau unități de fond la data scadenței fondului iFond Financial România (20.08.2015), respectiv data de 09.12.2015 pentru iFond Gold și nu și-au ridicat banii în perioada de răscumpărare sau ulterior acestei perioade se pot prezenta la lichidatorul societății Cabinet Individual de Insolvență Badiu Anișoara Adriana, sediu: Aurel Vlaicu, nr. 114, sector 2, București, telefon: 021/211.74.69, 021/211.74.69 cu documentele de identificare aferente și vor primi sumele ce li se cuvin.

Informații suplimentare

Informații suplimentare pot fi cerute la adresa de email office@patriafonduri.ro.

Vă mulțumim pentru buna colaborare desfașurată și vă urăm succes în activitatea de investiții viitoare.